BYTOM

1 identyfikacja marki
2 strategia wizerunkowa
3 koncepcja architektoniczna
salonów sprzedaży
4 projekty wykonawcze i nadzory
autorskie nad realizacją sieci
sprzedaży