Muzeum Broni Pancernej

1 szczegółowy scenariusz ekspozycji
2 opracowanie i produkcja multimediów
3 projekt grafiki ekspozycyjnej
4 projekt identyfikacji wizualnej
5 projekt oznakowania zewnętrznego