Muzeum Fortyfikacji
i Broni Arsenał

1 szczegółowy scenariusz merytoryczny
2 projekt grafiki ekspozycyjnej
4 projekt identyfikacji wizualnej
3 projekt i produkcja multimediów
5 projekt oznakowania wewnętrznego